Thứ 2, ngày 28 tháng 9 năm 2020

  • Nhóm múa rối sinh viên

    Nhóm múa rối sinh viên

    TT - Dù không theo học các ngành nghệ thuật nhưng có một nhóm sinh viên kinh tế lại theo đuổi và đam mê tập luyện môn nghệ thuật múa rối để biểu diễn cho các em mồ côi, khuyết tật, khó khăn ở mái ấm, nhà mở và vùng sâu vùng xa (ảnh).