Tag: mua bán điện với nước ngoài

Việt Nam đang mua bán điện với nước ngoài ra sao?

Không chỉ mua điện từ nước ngoài, quý I-2023, Việt Nam đã bán ra nước ngoài một lượng điện không nhỏ. Việc mua bán điện này đã được thực hiện nhiều năm nay.