Thứ 3, ngày 24 tháng 11 năm 2020

  • Mót sắt giữa Sài Gòn

    Mót sắt giữa Sài Gòn

    TT - Trần lưng dưới cái nắng như thiêu đốt của Sài Gòn, họ dồn sức mạnh vào đôi bàn tay đang cầm búa tạ, cầm thuổng đào đất, và đôi tai lắng nghe từng âm thanh vọng lại từ chiếc máy dò kim loại.