Tag: Mông Dương 1

Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1: 'Xanh' từ công nghệ đến cảnh quan

Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1: “Xanh” từ công nghệ đến cảnh quan

Nhiệt điện Mông Dương 1: Tập trung đáp ứng điện mùa khô 2023

Đoàn công tác Tổng Công ty Phát điện 3 đã có buổi làm việc với Công ty Nhiệt điện Mông Dương về công tác đảm bảo sản xuất và cung ứng điện các tháng mùa khô năm 2023.