Tag: Móng Cái có gì

Móng Cái - Dubai của Việt Nam trong tương lai

Móng Cái đã, đang vươn mình trỗi dậy, phát huy những tiềm năng, lợi thế của một thành phố vùng biên, ven biển, hướng tới việc tạo lập những khu thương mại tự do, phi thuế quan quy mô lớn của cả nước.