Tag: môn vovinam

Việt Nam giúp Myanmar phát triển môn vovinam dài hạn

TT - Theo kế hoạch đã thống nhất của ban tổ chức SEA Games 27 và Liên đoàn Vovinam thế giới (WVVF), Ủy ban Olympic Myanmar đã cử đoàn quan chức gồm tám thành viên do phó chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Myanmar Ye Myint dẫn đầu đến TP.HCM để họp bàn với lãnh đạo WVVF và Liên đoàn Vovinam VN về việc chuẩn bị phối hợp tập huấn và tổ chức môn vovinam tại SEA Games 27 do Myanmar đăng cai.

Việt Nam giúp Myanmar phát triển môn vovinam dài hạn

TT - Theo kế hoạch đã thống nhất của ban tổ chức SEA Games 27 và Liên đoàn Vovinam thế giới (WVVF), Ủy ban Olympic Myanmar đã cử đoàn quan chức gồm tám thành viên do phó chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Myanmar Ye Myint dẫn đầu đến TP.HCM để họp bàn với lãnh đạo WVVF và Liên đoàn Vovinam VN về việc chuẩn bị phối hợp tập huấn và tổ chức môn vovinam tại SEA Games 27 do Myanmar đăng cai.