Tag: môi trường đầu tư kinh doanh

Dẹp 'giấy phép con' để doanh nghiệp lớn mạnh

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 2019 đến nay cải cách môi trường đầu tư kinh doanh có dấu hiệu chững lại. Thậm chí một số bộ, ngành có xu hướng ban hành quy định để khôi phục những điều kiện kinh doanh (giấy phép con) từng bị bãi bỏ.

Câu chuyện thông tư và xa hơn

TTO - Trong mấy năm gần đây, cải cách thể chế được nhắc đến khá thường xuyên từ các nhà soạn chính sách.

Kiến nghị Chính phủ bỏ gần 2.000 điều kiện kinh doanh

TTO - Trong số gần 2.000 điều kiện kinh doanh được kiến nghị bãi bỏ, có đến hơn 1.300 điều kiện liên quan đến các quy định về năng lực sản xuất mà cơ quan này cho rằng không phù hợp.