Tag: mốc quốc giới

3 mốc quốc giới tại Quảng Trị bị cuốn trôi, sạt lở

3 mốc quốc giới giữa biên giới Quảng Trị với tỉnh Savannakhet (Lào) bị cuốn trôi, sạt lở hơn 3 năm qua nhưng chưa được sửa chữa.