Tag: mở rộng thành phố Huế

Quyết định mở rộng thành phố Huế

TTO - Chính phủ đề nghị sáp nhập 10 xã, 2 phường và 1 thị trấn thuộc các huyện, thị lân cận để mở rộng TP Huế.