Tag: Mở cửa thị trường du lịch quốc tế

Tổng cục Du lịch: Xem xét mở cửa thị trường du lịch quốc tế

TTO - Tổng cục Du lịch đang bàn với Hiệp hội Du lịch Việt Nam để từng bước mở cửa thị trường du lịch quốc tế với từng nhóm khách, quốc gia cụ thể.