Tag: Mimi Vũ

Sống với giấc mơ tươi đẹp ở Việt Nam

Sarah Đặng, Mimi Vũ, Trụ Lang cùng là người gốc Việt lớn lên ở phương Tây và chọn sống ở Việt Nam nhiều năm qua. Cả ba đang sống với ước mơ và khát vọng tạo ra những giá trị mới ở quốc gia 100 triệu dân.