Tag: Milton Europa Village

Milton Group và những dự án bất động sản đầu tiên

Nhận định tiềm năng du lịch từ các mô hình biển đảo trên thế giới, Milton Group gia nhập bãi Trường với dự án Làng du lịch nghỉ dưỡng và sinh thái châu Âu.