Tag: MILO Teen Bữa Sáng

500.000 hộp MILO Teen Bữa Sáng tiếp năng lượng cho sĩ tử vượt vũ môn

Hơn 500.000 hộp sữa MILO Teen Bữa Sáng đã được gửi tặng tại các điểm thi tốt nghiệp, với mong muốn tiếp năng lượng cho các sĩ tử tại 28 tỉnh thành sẵn sàng 'vượt vũ môn hoá rồng'.