Tag: Miếu Bà

Chốt thu phí 'bao vây' núi Sam, núi Cấm, thu không chừa ai

TTO - "Hằng ngày vợ chồng tui hái rau, sản vật rừng xuống núi bán rồi đánh lộn lại một vòng trở về nhà. Tiền lời đâu có bao nhiêu mà chịu tiền phí. Tiền bán vé du lịch không biết nộp ai nhưng cuộc sống bà con nơi đây đảo lộn hết...".