Tag: mệt muốn xỉu

Trò đu trend 'mệt muốn xỉu' bị cô giáo cho làm bài kiểm tra 15 phút

Thấy trò đu trend 'mệt muốn xỉu', cô giáo cao tay liền cho làm bài kiểm tra 15 phút khiến cả lớp hú hồn.

Trò đu trend 'mệt muốn xỉu' gặp cô giáo cao tay (P2)

"Sáng lớp tớ cũng đu trend này bị cô ghi vào sổ đầu bài cả lớp", một người dùng bình luận.

Cô giáo hoảng hồn khi cả lớp đu trend 'mệt muốn xỉu'

"Đúng là nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò mà", một người dùng bình luận.

Cả lớp đu trend 'mệt muốn xỉu' nhằm trốn học gặp cô giáo cao tay

"Các em cứ đu trend đi, để cô chụp vài tấm gửi cô giáo chủ nhiệm", cô giáo said.