Tag: Mercedes-Benz GLE 2024

Mercedes-Benz GLE 2024 ra mắt: Mọi bản đều có hybrid, sẽ về Việt Nam

Bổ sung công nghệ và trang bị từ Maybach, đồng thời nâng cấp thiết kế đầu xe là những thay đổi đáng chú ý trên Mercedes-Benz GLE 2024.