Tag: mẹ bị đánh

Mẹ bị đánh, con trai đổ xăng lên người hàng xóm, châm lửa đốt

Khi hay tin mẹ bị đánh, Nghĩa đã cầm theo chai xăng đến nhà bà Linh, đổ xăng lên người rồi châm lửa đốt hàng xóm.