Tag: Mazda CX-50 2023

Mazda CX-50 lần đầu nâng cấp, tăng giá mạnh

Mazda CX-50 vừa nhận bản cập nhật 2024 với giá khởi điểm xe tăng đáng kể, vì bản tiêu chuẩn cũ bị loại bỏ.