Tag: máy bay Hai lúa

Mua cái nhiêu khê trì trệ

TT - Này, hai chiếc “máy bay Hai lúa” của anh nông dân Trần Quốc Hải ở Tây Ninh hồi xưa nổi đình nổi đám ấy đã được Mỹ và Hàn Quốc mua…