Tag: Maurizio Mastrini

Nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền: Chim thiêng tới lúc tung cánh

Ba năm hoạt động như một nghệ sĩ độc lập, Trịnh Minh Hiền như con chim phượng hoàng tìm thấy bầu trời tự do của mình.