Tag: mất hết bạn

Ông Trump: 'Tôi mất hết bạn bè sau khi thành tổng thống'

TTO - Tổng thống Trump đã chia sẻ về những mất mát của ông kể từ lúc lên lãnh đạo nước Mỹ. Ông chia sẻ giờ chỉ biết làm bạn với 'những người trong quốc hội'.