Thứ 6, ngày 10 tháng 7 năm 2020

  • Học nhiều, hành ít

    Học nhiều, hành ít

    TT - “Có thể những phát biểu của tôi khiến nhiều người không muốn nghe nhưng tôi muốn nói lên sự thật” - ông M.Yamashita, chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại VN, nói tại hội thảo “Đối sách chuẩn đầu ra với nhu cầu xã hội”.