Tag: Marketing Manager

Khoá học marketing manager - Tinh hoa tiếp thị thực hành - Trường VietnamMarcom

Là khóa học tiên phong từ năm 2005 cho đến nay, chương trình đã thu hút và đào tạo cho hàng nghìn học viên đến từ các công ty, doanh nghiệp.

Khoá học Marketing manager - Tinh hoa tiếp thị thực hành - Trường VietnamMarcom

Là khóa học tiên phong từ năm 2005 cho đến nay, chương trình  do VietnamMarcom tổ chức đã thu hút và đào tạo cho hàng nghìn học viên đến từ các công ty, doanh nghiệp.

Khoá học Marketing Manager - Tinh Hoa Tiếp Thị Thực Hành - Trường VietnamMarcom

Là khóa học tiên phong từ năm 2005 cho đến nay, chương trình đã thu hút và đào tạo cho hàng nghìn học viên đến từ các công ty, doanh nghiệp.

​Khoá học Marketing Manager – Tinh Hoa Tiếp Thị Thực Hành – Trường VietnamMarcom

​Là khóa học tiên phong từ năm 2005 cho đến nay, chương trình đã thu hút và đào tạo cho hàng nghìn học viên đến từ các công ty, doanh nghiệp

​Marketing manager – Khóa học đào tạo Giám đốc tiếp thị

Khóa học Marketing Manager - Là chương trình chuyên sâu định hướng thị trường và người tiêu dùng thông qua các tình huống, bài tập thực tế, thảo luận nhóm, giúp cho người học:

​Marketing Manager – Khóa học đào tạo Giám đốc tiếp thị

Khóa học Marketing Manager - Là chương trình  chuyên sâu định hướng thị trường và người tiêu dùng thông qua các tình huống, bài tập thực tế, thảo luận nhóm, giúp cho người học:

Marketing manager – Khóa học đào tạo Giám đốc Tiếp thị

Tin dịch vụ - Khóa học Marketing Manager - Là chương trình chuyên sâu định hướng thị trường và người tiêu dùng thông qua các tình huống, bài tập thực tế, thảo luận nhóm.

​Marketing manager – Khóa học đào tạo Giám đốc tiếp thị

Tin dịch vụ - Khóa học Marketing Manager - Là chương trình  chuyên sâu định hướng thị trường và người tiêu dùng thông qua các tình huống, bài tập thực tế, thảo luận nhóm.

Khoá học Sales Manager – Giám đốc bán hàng

Tin dịch vụ - Khóa học Sales Manager:  là chương trình đào tạo các giám đốc bán hàng.

Khóa học Integrated Marketing Communication - Chuyên Viên Quảng Cáo (IMC)

Tin dịch vụ - Khoá học Chuyên Viên Quảng Cáo được thiết kế và giảng dạy theo khung chương trình của Hiệp Hội Quảng Cáo Quốc Tế (IAA) hiện được áp dụng tại hơn 42 học viện và các trường đại học quảng cáo trên thế giới.