Thứ 3, ngày 2 tháng 3 năm 2021

  • Đang tháo dỡ nhà thờ Bùi Chu

    Đang tháo dỡ nhà thờ Bùi Chu

    TTO - Mái và sàn đá hoa của nhà thờ Bùi Chu đang được tháo dỡ. Câu chuyện ồn ào hơn một năm qua về ngôi thánh đường này có lẽ sẽ sớm khép lại với một cái kết buồn cho những người bảo vệ di sản và nhẹ nhõm cho những người nắm giữ số phận của nhà thờ.