Tag: Mánh lới ăn chia

Đường đi của cây xanh nhập lậu Trung Quốc về trồng tại Hà Nội thời ông Nguyễn Đức Chung

Có đến hơn 10.000 cây xanh nhập lậu từ Trung Quốc đưa về Việt Nam rồi “phù phép” bằng hóa đơn chứng từ khống và bán cho các công ty tham gia dự án trồng cây xanh tại Hà Nội thời điểm ông Nguyễn Đức Chung làm chủ tịch thành phố.