Tag: Măng Đen Xanh

Chàng trai miền Tây lên Măng Đen làm nông nghiệp hữu cơ

Võ Lâm Vũ (30 tuổi) - một chàng trai miền Tây không chút vốn liếng làm nông - đã bám trụ mảnh đất Măng Đen (Kon Tum) suốt 11 năm, kiên trì đeo bám con đường khởi nghiệp nông nghiệp hữu cơ từ khi mới 18 tuổi.