Tag: Màn hình điện thoại tự lành sau khi bị nứt

Màn hình điện thoại tự lành sau khi bị nứt

Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc tin rằng họ đã tạo ra đột phá với dự án màn hình điện thoại tự hàn gắn khi bị nứt.