Tag: Malaysia không cho phép triển khai dịch vụ xe ôm công nghệ

Malaysia không cho phép triển khai dịch vụ xe ôm công nghệ

Malaysia cấm dịch vụ xe ôm công nghệ do tỷ lệ tử vong liên quan đến dịch vụ này tăng cao trong năm 2019.