Tag: Mai Mohab

Người 'gieo' rối nước Việt Nam  ở Ai Cập và Trung Đông

TTO - Ở tuổi 33, chị Mai Mohab là trưởng đoàn rối nước đầu tiên tại Trung Đông. Đây là kết quả đơm hoa sau nhiều năm đào luyện kỹ thuật rối nước.