Tag: Mái ấm yêu thương

'Mái ấm yêu thương' đến với người nghèo Bình Thuận

Tháng 6-2020, Chương trình “Mái ấm yêu thương” do Đài PT-TH Bình Thuận phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận cùng Công ty nhiệt điện Vĩnh Tân (Tổng Công ty Phát điện 3) kỷ niệm 1 năm hoạt động.