Tag: Mắc COVID-19 thể nặng giống bị rắn độc cắn

Mắc COVID-19 thể nặng giống bị rắn độc cắn

Một nhóm nhà khoa học quốc tế tuyên bố vừa phát hiện ra một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến bệnh nhân COVID-19 tử vong.