Tag: Lưu Sơn Minh

Lưu Sơn Minh viết tiểu thuyết Trần Khánh Dư suốt 8 năm

TTO - Sáng 17-3 tại Hà Nội, Công ty Văn hóa Đông A và NXB văn học ra mắt cuốn tiểu thuyết lịch sử mới nhất của nhà văn Lưu Sơn Minh: "Trần Khánh Dư".