Tag: Lưu Kiến Siêu

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Trung Quốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Trung Quốc Lưu Kiến Siêu.