Tag:

Lương Công Gia Huy

Những 8X, 9X... khác người

Những 8X, 9X... khác người

TT - Người 8X, kẻ 9X... nhưng họ lại gặp nhau ở điểm chung: quyết liệt chinh phục những thử thách lớn do chính bản thân đề ra, từ chối chọn con đường của số đông hay hướng đi đã được dọn sẵn.