Tag: lùm xùm văng tục

Quán phở của NS Đức Hải hứng mưa 1 sao sau lùm xùm văng tục

'Ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng' - nhiều cư dân mạng đã thực hiện câu nói trên rất quyết liệt. Mới đây, quán phở của NS Đức Hải đã... vạ lây khi dính bão 1 sao.