Tag: Lục Thị Cẩm Trúc

Cô gái Tày đỗ thủ khoa đại học

TTO - Suốt ba năm học tại Trường THPT Dân tộc nội trú Đông Gia Lai không một ngày học thêm, nhưng thành tích học tập của cô gái người Tày Lục Thị Cẩm Trúc luôn làm nhiều người thán phục.