Tag: lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng

Hiểu thế nào về Luật An ninh mạng?

TTO - Luật An ninh mạng ra đời, thực tế chỉ là sự hệ thống hóa, tập trung và nâng thành luật các quy định về quản lý an ninh mạng trước đây được ban hành và nằm rải rác tại nhiều quy định khác nhau.