Tag: Luật trần nợ công ở Mỹ

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trần nợ công

Hạ viện Mỹ (435 ghế) vừa thông qua dự luật về trần nợ công với 314 phiếu thuận và 117 phiếu chống.