Tag: Luật Đầu thầu sửa đổi

Lo tùy tiện chỉ định thầu mua sắm thuốc, đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Nhị Hà cho rằng những vi phạm chủ yếu trong mua sắm đấu thầu thời gian qua chính từ giá gói thầu.