Tag: Luật dân chủ ở cơ sở

Dự luật dân chủ ở cơ sở: Doanh nghiệp lo thêm chi phí, chồng chéo

TTO - Dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tiếp tục gây lo ngại khi có nhiều yêu cầu công khai, cho người lao động bàn và quyết định ở doanh nghiệp.