Tag: Luật công chứng

Chồng đi tù, vợ có thể thay mặt nhận lại tài sản thế chấp ở ngân hàng?

Chồng tôi đang ở tù, tôi có thể thay mặt nhận lại tài sản thế chấp là “sổ đỏ” từ ngân hàng không?

Công chứng gây thiệt hại phải bồi thường

TT - Chiều 28-5, Quốc hội thảo luận lần cuối về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật công chứng (sửa đổi) sẽ được biểu quyết thông qua ngày 20-6.

Cần rõ ràng quan điểm phi lợi nhuận

TT - Cho ý kiến về dự thảo Luật công chứng sửa đổi trong phiên họp đại biểu Quốc hội chuyên trách mới đây, các vị đại biểu vẫn có hai luồng ý kiến trái ngược nhau khá mạnh mẽ là hoạt động công chứng tư sẽ vì lợi nhuận hay không vì lợi nhuận.

Nên chuyển văn phòng công chứng nhà nước thành tư nhân

TT - Ngày 30-8 tại TP.HCM, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ 11 với phần thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng.

Người dân được nhiều từ Luật công chứng

TT - Ngày 6-10, UBND TP.HCM và Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị tổng kết năm năm thi hành Luật công chứng trên địa bàn TP.HCM.

Công chứng tư: cần thành lập nhiều hơn!

TT - Năm 2006, Luật công chứng ra đời cho phép thành lập phòng công chứng tư để giảm tải cho các phòng công chứng nhà nước, đồng thời để thuận tiện hơn cho người dân khi thực hiện giao dịch.