Tag: Lừa học phí

Sinh viên đại học bị lừa học phí

TTO - Một số phụ huynh liên hệ Trường đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM hỏi việc đóng học phí mới vỡ lẽ bị lừa. Có trường hợp sinh viên bị lừa và cũng có trường hợp sinh viên thông đồng để lừa cha mẹ.