Tag: lớp võ

Lớp võ miễn phí của thầy Sơn

Sau những giờ dạy ở trường, thầy Sơn đến lớp võ judo để dạy miễn phí cho trẻ khó khăn, trẻ nhập cư và tự kỷ.

Chuyện về lớp võ miễn phí Cỏ May

TT- Tranh thủ thời gian rảnh dạy võ miễn phí cho sinh viên nghèo học giỏi là điều đáng quý. Hơn thế nữa, một nhóm doanh nhân và kỹ sư của hệ phái karatedo Suzucho đã gom góp tiền mua võ phục cho lớp võ miễn phí tại ký túc xá Cỏ May Trường đại học Nông lâm (TP.HCM).