Tag: Long Khốt

Khánh thành đền thờ liệt sĩ khu vực di tích quốc gia Đồn Long Khốt

TTO - Khu vực Đồn Long Khốt nơi biên giới Tây Nam là nơi đã trải qua rất nhiều trận chiến ác liệt, nhiều thế hệ chiến sĩ dân quân hi sinh qua các cuộc chiến tranh giữ nước.

Long Khốt linh thiêng

TTO - Đất nước ta có được ngày hôm nay đã phải trải qua biết bao cam go, thách thức. Một đất nước "ra ngõ gặp anh hùng" cũng là một đất nước "mỗi ngọn cỏ, lối đi đều thấm đẫm máu xương".