Tag: logo Lamborghini

Hàng chục hãng xe đổi logo, đơn giản hóa về dạng 2D

Đã có tổng cộng 32 thương hiệu và tập đoàn xe đổi biểu tượng của mình chỉ trong giai đoạn một thập kỷ gần nhất.

Biểu tượng 'siêu bò' biểu trưng của Lamborghini chuẩn bị được thay đổi để đánh dấu kỷ nguyên điện hóa mới.