Tag: Loan chim phượng hoàng

Lịch sử khốc liệt qua cuộc đời ly kỳ của một phụ nữ Việt Nam

TTO - Nhan đề sách có chút bay bướm 'Loan - Từ cuộc đời của một con chim phượng hoàng' không thể nào khái quát hết những ly kỳ và khốc liệt chứa đựng trong hơn bốn trăm trang nội dung.