Tag: Loài nhện đang tiến hóa để có tập tính xã hội hơn

Loài nhện đang tiến hóa để có tập tính xã hội hơn

Các nhà khoa học Australia đã phát hiện ra rằng một số loài nhện đang tiến hóa để có tập tính xã hội hơn.