Tag: Lo cá quên con người, thủy cung kêu gọi khách trò chuyện cùng cá qua video

Lo cá quên con người, thủy cung kêu gọi khách trò chuyện cùng cá qua video

Một thủy cung đã đóng cửa trong đợt bùng phát dịch COVID-19 tại Nhật Bản đang kêu gọi mọi người thực hiện các cuộc trò chuyện video với cá.