Tag: lĩnh vực truyền hình

Cần tạo điều kiện để phát triển kinh tế báo chí

TT - Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đã dành trọn ngày 28-7 nghe tham vấn chuyên gia về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực báo chí.