Tag: Liệt sĩ Cao Văn Tuất

Cựu binh Mỹ muốn trả nhật ký của liệt sĩ Cao Xuân Tuất vào tháng 3

Cựu binh Mỹ Peter Mathews thông qua thư điện tử gửi đến ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh mong muốn qua Việt Nam trao trả nhật ký cho gia đình liệt sĩ Cao Văn Tuất vào cuối tháng 3-2023.

Thân nhân liệt sĩ Cao Xuân Tuất mong sớm nhận cuốn nhật ký cựu binh Mỹ giữ

Cuốn nhật ký của liệt sĩ Việt Nam được một cựu binh Mỹ lưu giữ hơn nửa thế kỷ qua. Với những thông tin xác minh được, gia đình liệt sĩ đang mong ngóng từng ngày để cuốn nhật ký sớm hồi hương.